หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 0 0 0
2 100 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
3 029 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 0 0 0
4 086 โรงเรียนบ้านแยง 0 0 0
5 003 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 9 15 13
6 018 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 0 0 0
รวม 9 15 13
28