หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 0 0 0
2 040 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 0 0 0
3 101 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 0 0 0
4 106 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 0 0 0
5 111 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 0 0 0
6 110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0
7 082 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 0 0 0
8 123 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 0 0 0
รวม 0 0 0
0