หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 0 0 0
2 054 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 0 0 0
3 060 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 0 0 0
4 112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 0 0 0
5 066 โรงเรียนบ้านเนินทอง 6 44 14
6 068 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 0 0 0
รวม 6 44 14
58