หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 090 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 0 0 0
2 094 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 0 0 0
3 105 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 0 0 0
4 113 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 6 0 0
5 024 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 0 0 0
6 033 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
รวม 6 0 0
0