หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 026 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 0 0 0
2 028 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 0 0 0
3 045 โรงเรียนบ้านนาตอน 0 0 0
4 057 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 0 0 0
5 074 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 0 0 0
6 087 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 0 0 0
7 143 โรงเรียนวัดบ่อภาค 29 43 40
รวม 29 43 40
83