หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 0 0 0
2 034 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 0 0 0
3 038 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 0 0 0
4 044 โรงเรียนบ้านนาจาน 0 0 0
5 052 โรงเรียนบ้านนาล้อม 0 0 0
6 047 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 0 0 0
7 062 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 0 0 0
8 076 โรงเรียนบ้านปากรอง 0 0 0
9 079 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
10 109 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 0 0 0
11 114 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 0 0 0
รวม 0 0 0
0