หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองวัดไร่ 1 0 0
2 022 โรงเรียนบางระกำ 0 0 0
3 021 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 0 0 0
4 024 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 0 0 0
5 029 โรงเรียนบ้านคุยยาง 2 0 0
6 033 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 0 0
7 034 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 0 0 0
8 036 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 0 0 0
9 039 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 0 0 0
10 047 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 0 0 0
11 065 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
12 110 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 0 0 0
13 112 โรงเรียนวัดวังเป็ด 0 0 0
14 127 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 0 0 0
15 102 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 0 0 0
16 107 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 0 0
รวม 3 0 0
0