หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 กลุ่มที่ 1 ราชพฤกษ์
2 กลุ่มที่ 10 บึงกอก-หนองกุลา
3 กลุ่มที่ 11 สังกัดเอกชน
4 กลุ่มที่ 12 สังกัดเทศบาล
5 กลุ่มที่ 2 จ่าการบุญ
6 กลุ่มที่ 3 ศรีวิสุทธาราม
7 กลุ่มที่ 4 บ้านกร่าง
8 กลุ่มที่ 5 สองฝั่งน่าน
9 กลุ่มที่ 6 นเรศวร
10 กลุ่มที่ 7 บางระกำ-ท่านางงาม
11 กลุ่มที่ 8 จตุบูรพา
12 กลุ่มที่ 9 ไตรมิตร