หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
เกียรติบัตร ครั้งที่ 69 เครือข่ายบางแก้ว
สพป. พัทลุง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 62 80.52% 9 11.69% 3 3.9% 3 3.9% 77
2 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 39 76.47% 5 9.8% 6 11.76% 1 1.96% 51
3 โรงเรียนวัดลอน 24 64.86% 5 13.51% 6 16.22% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 24 75% 5 15.63% 3 9.38% 0 0% 32
5 โรงเรียนบ้านโคกสัก 23 69.7% 8 24.24% 2 6.06% 0 0% 33
6 โรงเรียนวัดนาปะขอ 17 73.91% 3 13.04% 2 8.7% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 14 50% 5 17.86% 7 25% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนวัดปัณณาราม 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
9 โรงเรียนบ้านปากพล 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
10 โรงเรียนบ้านต้นสน 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนวัดนาหม่อม 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา) 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
13 โรงเรียนวัดสังฆวราราม 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
14 โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง