หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 041 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 9 20 14
2 037 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 9 15 13
3 065 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 8 19 9
4 021 โรงเรียนบ้านเขาพนม 2 2 2
5 005 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
6 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 23 49 36
7 008 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 9 23 14
8 010 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 6 7 7
9 012 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 6 9 8
10 014 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 23 46 30
รวม 95 190 133
323