หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 28 96.55% 0 0% 1 3.45% 0 0% 29
2 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24
3 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 23 88.46% 3 11.54% 0 0% 0 0% 26
4 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 18 90% 0 0% 0 0% 2 10% 20
5 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
7 โรงเรียนวัดหนองสนวน 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง