หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 035 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 21 33 24
2 045 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 61 129 94
3 054 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 14 35 25
4 055 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 31 50 43
5 064 โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" 32 51 45
6 048 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 63 118 88
7 098 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 10 11 11
8 145 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 29 53 39
รวม 261 480 369
849