หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 25 45 32
2 057 โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 31 27
3 063 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" 7 12 9
4 089 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 1 3 2
5 096 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 13 24 19
6 095 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 13 18 16
7 097 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง"แก้ววิทยาคาร" 17 32 28
รวม 94 165 133
298