หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 24 36 27
2 033 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 29 56 33
3 128 โรงเรียนวัดหนองสนวน 8 17 13
4 129 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 13 29 21
5 132 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 20 53 34
6 139 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 14 37 21
7 141 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 26 54 31
รวม 134 282 180
462