หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 050 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 4 5 5
2 053 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
3 071 โรงเรียนวังก้านเหลือง 51 92 77
4 120 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
5 116 โรงเรียนวัดวังเรือน 29 59 45
6 126 โรงเรียนวัดหนองง้าว 8 9 9
7 131 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 45 87 67
8 136 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 36 50 40
รวม 173 302 243
545