หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0
2 026 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 13 17 17
3 027 โรงเรียนบ้านเขาพระ 19 31 29
4 043 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 0 0 0
5 088 โรงเรียนวัดบางเบน 6 7 6
6 112 โรงเรียนวัดวังกระชัน 13 18 16
7 119 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 14 24 21
8 114 โรงเรียนวัดวังแดง 21 54 33
9 073 โรงเรียนวัดเขาทราย 34 58 51
10 075 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
11 081 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 14 29 23
12 138 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 29 37 32
รวม 163 275 228
503