หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 17 40 22
2 068 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 44 84 57
3 030 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 19 47 30
4 028 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 4 6 4
5 065 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 25 52 39
6 080 โรงเรียนวัดชัยศรี 24 34 30
7 104 โรงเรียนวัดป่าเรไร 24 42 33
8 121 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 8 17 12
9 123 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 5 13 5
10 127 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 12 21 13
11 143 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 26 46 36
12 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 39 86 64
รวม 247 488 345
833