หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 34 60 50
2 009 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 10 25 15
3 037 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 14 10
4 039 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
5 044 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 12 21 18
6 049 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 7 19 12
7 059 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 13 21 19
8 091 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0
9 092 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 30 51 42
10 093 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 5 12 8
11 099 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 4 14 8
12 100 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 7 12 8
13 101 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 21 38 25
รวม 151 287 215
502