หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" 40 67 51
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 19 43 33
3 034 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" 22 33 29
4 038 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 41 73 60
5 051 โรงเรียนบ้านวังแดง 21 33 26
6 040 โรงเรียนบ้านเนินแค 9 14 13
7 072 โรงเรียนวัดขวาง 8 14 11
8 076 โรงเรียนวัดคงคาราม 14 20 18
9 105 โรงเรียนวัดพร้าว 49 106 70
รวม 223 403 311
714