หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 029 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
2 047 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 14 20 19
3 052 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 12 19 17
4 060 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 19 19
5 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 11 23 19
6 042 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 12 27 20
7 090 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 13 25 21
8 094 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 35 53 40
9 106 โรงเรียนวัดโพทะเล 41 85 59
10 146 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 47 78 68
รวม 203 349 282
631