หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 29 43 40
2 108 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 27 43 36
3 109 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 14 30 18
4 111 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 7 11 9
5 110 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 26 40 38
6 115 โรงเรียนวัดวังตะกู 10 13 8
7 130 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 13 20 13
8 135 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 46 62 61
9 148 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 44 152 81
รวม 216 414 304
718