หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 43 79 58
2 025 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 42 69 53
3 066 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 11 13 12
4 031 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 28 62 45
5 124 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 17 37 28
6 144 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 63 167 108
รวม 204 427 304
731