หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 046 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 17 29 19
2 056 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 5 8 7
3 062 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 7 11 11
4 077 โรงเรียนวัดคลองข่อย 9 13 11
5 078 โรงเรียนวัดคลองคูณ 27 35 31
6 079 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 3 4 4
7 084 โรงเรียนวัดทับปรู 16 29 25
8 085 โรงเรียนวัดทับหมัน 48 84 73
9 086 โรงเรียนวัดท่าปอ 7 13 9
10 087 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 52 73 61
11 102 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 51 78 70
12 118 โรงเรียนวัดวังหว้า 38 63 48
13 113 โรงเรียนวัดวังไคร้ 30 52 46
14 107 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 10 13 12
15 117 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 68 122 94
รวม 388 627 521
1148