หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สพป. เพชรบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 36 97.3% 1 2.7% 0 0% 0 0% 37
2 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 21 70% 6 20% 3 10% 0 0% 30
3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
5 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
6 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
7 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
8 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง