หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 23 49 38
2 058 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 45 71 65
3 068 โรงเรียนบ้านตะเคียน 25 51 37
4 110 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 39 73 61
5 123 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 24 47 36
6 157 โรงเรียนบ้านหนองบง 22 41 33
7 169 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 20 35 26
8 173 โรงเรียนบ้านหนองสาร 18 37 32
9 179 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 45 81 68
10 192 โรงเรียนบ้านหินลาด 11 26 18
11 193 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 22 34 30
12 031 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 10 13 12
13 212 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 25 60 31
14 213 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 19 42 31
15 011 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 7 15 13
รวม 355 675 531
1206