หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองสาย 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 31
2 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
6 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนบ้านตะแกรง 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง