หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
2 โรงเรียนชาติวิทยา 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
3 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
4 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
6 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนบ้านหนองแมว 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนไทรทอง 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง