หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 55 78.57% 7 10% 7 10% 1 1.43% 70
2 โรงเรียนบ้านละกอ 44 73.33% 12 20% 4 6.67% 0 0% 60
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
6 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
8 โรงเรียนวัดหินมงคล 11 55% 6 30% 3 15% 0 0% 20
9 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
10 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านช่องโค 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
12 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง