หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 29 85.29% 3 8.82% 1 2.94% 1 2.94% 34
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง 21 65.63% 8 25% 3 9.38% 0 0% 32
3 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 21 91.3% 1 4.35% 0 0% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 20
5 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านกรูด 15 68.18% 4 18.18% 0 0% 3 13.64% 22
7 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง