หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 41 93.18% 1 2.27% 2 4.55% 0 0% 44
2 โรงเรียนบ้านปอพราน 28 80% 5 14.29% 2 5.71% 0 0% 35
3 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 26 86.67% 3 10% 1 3.33% 0 0% 30
4 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 24 88.89% 0 0% 2 7.41% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 16 61.54% 7 26.92% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านดะแลง 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนบ้านโจด 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง