หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 6 16 12
2 053 โรงเรียนบ้านตะแกรง 2 3 3
3 065 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 19 116 45
4 098 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 6 4
5 114 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 7 12 9
6 119 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 14 27 22
7 139 โรงเรียนบ้านหนองสาย 31 58 43
8 143 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 3 5 3
9 092 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 2 6 4
10 072 โรงเรียนบ้านโนนทอง 14 19 17
11 078 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 6 27 12
12 158 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 7 14 10
รวม 113 309 184
493