หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 13 16 12
2 015 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 70 121 89
3 014 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 9 11 11
4 042 โรงเรียนบ้านช่องโค 19 22 16
5 085 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 20 31 27
6 095 โรงเรียนบ้านละกอ 64 112 91
7 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 23 34 28
8 031 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 9 7 6
9 038 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 20 33 26
10 071 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 23 32 27
11 161 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 17 22 19
12 170 โรงเรียนวัดหินมงคล 20 30 23
13 186 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 18 27 24
รวม 325 498 399
897