หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนบ้านกรูด 23 48 33
2 122 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 18 25 22
3 136 โรงเรียนบ้านหนองยาง 32 52 41
4 107 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 22 38 31
5 155 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 19 26 25
6 172 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 20 32 20
7 180 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 34 73 44
8 156 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 10 14 10
9 004 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 23 57 36
10 022 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 18 44 27
11 020 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 6 12 8
รวม 225 421 297
718