หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 62 98.41% 1 1.59% 0 0% 0 0% 63
2 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 54 85.71% 4 6.35% 4 6.35% 1 1.59% 63
3 โรงเรียนสวนหม่อน 39 86.67% 0 0% 3 6.67% 3 6.67% 45
4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
6 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
7 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 60% 1 6.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
8 โรงเรียนบ้านกระโดน 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
10 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง