หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 35 60.34% 9 15.52% 7 12.07% 7 12.07% 58
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 26 83.87% 1 3.23% 1 3.23% 3 9.68% 31
3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 65.52% 5 17.24% 4 13.79% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 16 57.14% 6 21.43% 2 7.14% 4 14.29% 28
5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 60% 8 32% 0 0% 2 8% 25
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 12 50% 3 12.5% 3 12.5% 6 25% 24
7 โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 9 60% 1 6.67% 2 13.33% 3 20% 15
8 โรงเรียนมารีรักษ์ 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
9 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 13
10 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง