หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 27 90% 2 6.67% 1 3.33% 0 0% 30
2 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 25 92.59% 2 7.41% 0 0% 0 0% 27
3 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
5 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านวังม่วง 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
7 โรงเรียนบ้านซาด 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
10 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง