หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านศรีสุข 26 83.87% 4 12.9% 1 3.23% 0 0% 31
2 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 25 78.13% 2 6.25% 2 6.25% 3 9.38% 32
3 โรงเรียนบ้านบิง 23 82.14% 2 7.14% 0 0% 3 10.71% 28
4 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
6 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 13 61.9% 3 14.29% 2 9.52% 3 14.29% 21
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
8 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 10 62.5% 0 0% 2 12.5% 4 25% 16
9 โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
10 โรงเรียนบ้านขนายดี 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
11 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง