หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 14 22 20
2 135 โรงเรียนบึงพญาปราบ 24 38 28
3 051 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 16 18 17
4 070 โรงเรียนบ้านบึงสาร 19 27 20
5 079 โรงเรียนบ้านพะเนา 3 4 4
6 080 โรงเรียนบ้านพะไล 41 70 53
7 106 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11 17 16
8 129 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 18 30 25
9 132 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 27 47 41
10 153 โรงเรียนวัดสระแก้ว 70 134 101
รวม 243 407 325
732