หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 136 โรงเรียนบึงสาลี 20 46 27
2 050 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 18 44 26
3 063 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 21 29 21
4 068 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 37 61 53
5 076 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 28 63 43
6 081 โรงเรียนบ้านพุดซา 19 33 25
7 095 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 17 21 19
8 102 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 40 69 48
9 123 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 80 156 116
รวม 280 522 378
900