หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 138 โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 16 41 29
2 142 โรงเรียนมารีย์วิทยา 0 0 0
3 143 โรงเรียนมารีรักษ์ 20 29 25
4 148 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 59 120 92
5 155 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
6 156 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 28 70 33
7 160 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 0 0 0
8 162 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 33 104 43
9 161 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 26 37 27
10 165 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 16 17 17
11 167 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 9 11 11
12 170 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0
13 171 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
14 172 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0
15 173 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 0 0 0
16 174 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 0 0 0
17 175 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 25 46 39
18 178 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 0 0 0
19 003 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
20 144 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 29 43 36
21 006 โรงเรียนโคราชวิทยา 0 0 0
22 141 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
รวม 261 518 352
870