หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 12 19 12
2 039 โรงเรียนบ้านคนชุม 11 18 16
3 059 โรงเรียนบ้านต่างตา 12 41 22
4 085 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 30 50 37
5 086 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 9 15 13
6 116 โรงเรียนบ้านหนองปรู 13 31 15
7 130 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 24 37 32
8 150 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 21 39 29
9 169 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 73 157 113
รวม 205 407 289
696