หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
2 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
3 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
5 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
6 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
7 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง