หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดงมัน 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
2 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 23
3 โรงเรียนบ้านดอนงัว 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
4 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 20 95.24% 1 4.76% 0 0% 0 0% 21
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านแดง 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง