หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 069 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 17 31 20
2 156 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 10 15 14
3 154 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 9 12 9
4 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 10 11 11
5 175 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 14 23 17
6 198 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 8 19 10
7 044 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 18 26 23
รวม 86 137 104
241