สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   อินทรวิลัย
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์