สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจีระกิตต์   ฮวบสกุล
 
1. นายพรประเสริฐ  คำรักษา