สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนละมัย
 
1. นางวรรณา  ทับเหล็ก