สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรกานต์  ข้อกิ่ง
2. เด็กชายพรสรวง  สงสุระ
 
1. นายพิชัย  จำนงค์เวช