สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรวิกานต์  จันทร์ปราง
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต