สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภาวิชญ์  มหาวังสวัสดิ์
 
1. นางจิราภรณ์  สืบเชื้อ